Oxyal Refresh

Oxyal® Refresh är en produkt som ger varaktig lindring och skydd vid torra ögon. Oxyal Refresh innehåller substanser som finns naturligt i ögat och i tårvätskan samt lindrar besvär som svidande känsla, trötta, grusiga, röda och torra ögon.

 

• Oxyal® Refresh innehåller substanser som finns naturligt i ögat och tårvätska, inklusive natriumhyaluronat som binder vatten, näringsämnen och renande joner (kalium, magnesium, natrium och kalcium) till ögats yta för effektiv återfuktning och lindring.

 

• Oxyal® Refresh innehåller också vitamin B12 som ger lösningen dess röda färg vilken försvinner snabbt när man blinkar. Den färgar inte av sig på kläder eller kontaktlinser.

 

• Oxyal® Refresh innehåller inte några konserveringsmedel.

 

• Oxyal® Refresh är lätt att använda, tolereras väl och är säker.

 

Avsedd användning av Oxyal® Refresh:

Smörjer ögat och fuktar kontaktlinser.

 

Användning av Oxyal® Refresh

Oxyal® Refresh är bäst lämpad för att linda och lugna ihållande symtom på torra ögon.

Produkten innehåller flera substanser som ger en långtidsverkande lindring av torra ögon genom att komplettera den naturliga tårfilmen med nödvändiga komponenter för dess funktion. Den hjälper till att hindra symtom på torra ögon genom att smörja ögat och skydda ytan på ögat.

 

Behandling av torra ögon kräver individuell behandlingsplan beroende på allvarlighetsgraden och hur stora dina problem är. Droppa en droppe i ögat 3-5 gånger dagligen.

 

Oxyal® Refresh är en medicinteknisk produk

Användning

Användning

Viktig information om användning av Oxyal® Refresh


• I sällsynta fall kan denna produkt orsaka överkänslighetsreaktioner så som lokala allergiska reaktioner.
Behandlingen ska avslutas om detta sker.
• Använd inte denna produkt om du är överkänslig mot något av innehållsämnen.
• Var försiktig och undvik att röra vid ögonlock eller ögonfransar med tippen på pipetten.
• Varje endospipett ska kastas efter användning.
• Använd inte Oxyal® Refresh efter utgångsdatum.
• Använd inte en skadad endospipett.
• Om du använder olika ögonläkemedel, vänta ungefär 15 minuter innan du använder den andra droppen.
• Oxyal® Refresh är kompatibel med alla typer av kontaktlinser och kan droppas i ögat när du har i dina kontaktlinser.
• Oxyal® Refresh är rödfärgad för att den innehåller vitamin B12 (cyanokobalamin), men den fläckar inte av sig på kläder eller linser och rödfärgning försvinner i tårarna.
Vänligen läs bruksanvisningen noggrant, den innehåller viktig information om hur du använder produkten.

Innehåll

Innehåll

0,15% natriumhyaluronat, 0,5% polyetylenglykol 8000 (PEG 8000), kaliumklorid, kalciumklorid, magnesiumklorid, natriumklorid, vitamin B12 och sterilt vatten

Frågor?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
Checkboxen
Disclaimer*