Viscotears

(karbomer)

Viscotears ögongel är ett receptfritt läkemedel som innehåller substansen karbomer. Ögongelen fungerar som ett tårsubstitut för behandling av torra ögon inklusive keratokonjunktivitis sicca, (Sjögrens syndrom). Viscotears fuktar ögonen och bildar en skyddande film som kan kvarstå i upp till 6 timmar.

Doseringen är normalt 1 droppe 3-4 gånger dagligen eller efter behov beroende på tillståndets svårighetsgrad.

Om du använder kontaktlinser ska dessa tas ut innan du använder Viscotears. Vänta sedan i minst 30 minuter innan du sätter i linserna igen.

Om du använder andra ögondroppar, ögonsalva eller ögonläkemedel i gelform ska du vänta i minst 5 minuter mellan varje läkemedel. Ögonsalvor och geler (Viscotears) ska användas sist.

Viscotears finns både i en 10 g tub och som endosbehållare/pipetter. Varje gram gel innehåller 2 mg karbomer.

Vill du veta mer, hänvisar vi dig till www.fass.se.

Datum för senaste översyn av SPC 2019-07-01

Viktiga funktioner och fördelar

Viktiga funktioner och fördelar

  • Fuktar ögat och bildar en skyddande film

  • Långvarig effekt i upp till 6 timmar
  • Finns både som endospipetter och tub
  • Endospipetter är fria från konserveringsmedel
  • Viscotears 2 mg/g tub innehåller konserveringsmedlet cetrimid 

Tilläggsinformation

Frågor?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc