Desodrop - Inte en vanlig ögondroppe

Desodrop hjälper dina ögon vid behandling av inflammationer inklusive infektioner, före och efter ögonkirurgi samt främjar läkningsprocessen.  Desodrop är en skyddande och smörjande ögondroppe för både barn och vuxna.

Tack vare innehållet av ozoniserad olja och liposomer minskar Desodrop bakterierna förmåga att bilda biofilm vilket bidrar till deras nedbrytning. Innehållet bidrar till stabilisering av tårfilmens lipidlager, minskar avdunstning och säkerställer omedelbar lindring.

Dosering: 1-2 droppar i varje öga, en eller flera gånger per dag eller enligt ordination från läkare. Desodrop kan användas tillsammans med kontaktlinser.

Desodrop finns att köpa här

 

 

Indikationer

Indikationer

  • Som en del av profylax före och efter kirurgi (t.ex. vid katarakt, intravitreala injektioner osv.). Applicering rekommenderas tre dagar före kirurgiskt ingrepp
  • Vid inflammatoriska sjukdomar i hornhinnan (keratit) och bindhinnan (konjunktivit), inklusive de av infektiöst ursprung (från bakterier, virus, svampar)
  • Vid antibiotikabehandling, hos vuxna och barn
  • Vid nötning, trauma på hornhinnan, användning av kontaktlinser
  • Vid förändringar i ögonytan på grund av instabilitet i tårfilmen, även hos patienter med återkommande ögoninfektioner.

Bipackssedel

Bipackssedel

Desodrop är en medicinteknisk produkt

Frågor?

Online Beratung - form

Online Beratung - page