Biotrue ONEday

Endagslinser som ger en bekväm syn hela dagen lång.

Biotrue®ONEday - har inspirerats av ögats biologi och innehåller 78 % vatten, precis som hornhinnan1. Tack vare det unika HyperGel-materialet behåller Biotrue ONEday 98 % av linsens fuktighet i upp till 16 timmar – för en skarp och behaglig synupplevelse hela dagen³. Biotrue ONEday ger den syrenivå som det öppna ögat behöver för att ögonen ska förbli hälsosamma och vita.


Biotrue ONEday har High Definition Optics som bidrar till att minska förekomsten av suddighet, halofenomen och bländning, speciellt i miljöer med sämre ljusförhållanden så som vid bilkörning i mörker2.

 

Endagslinserna är utrustade med UV-skydd som hjälper till att skydda mot överföring av skadlig UV-strålning till hornhinnan och in i ögat*.

 

Bausch + Lomb Biotrue® ONEday är en endagslins av hydrogel med hög vattenhalt och revolutionerande Surface Active Technology® som behåller nästan 100 % av fukten i 16 timmar, samtidigt som den upprätthåller tårfilmens stabilitet för maximal komfort** 12,13,14,15,16

Viktiga funktioner och fördelar

  • Enastående andningsförmåga - Tillför ännu mer syre ån vad ett öppet öga behöver för att bevara ögat friskt och vitt 12

  • lnnehåller 78 % vatten och behåller nästan 100 % av den fukten i 16 timmar vilket ger enastående komfort hela dagen12,13,15 ,17

  • Asfärisk optik - Förhindrar sfäriska aberrationer för god synskärpa hela dagen och minskar förekomster av haloeffekter och bländning, även vid mörkerkörning 13

  • Skyddar mot UVA- och UVB-strålning - Blockerar mer än 50 % av den skadliga UVA-strålningen och mer än
    95 % av UVB-strålningen 20 ***

Parameter

Material nesofilcon A
Vattenhalt 78%
Syretransmission 42 Dk/t @ center för -3.00D
Modulus 0,49 mPa
Baskurva 8,6 mm
Diameter 14,2 mm
Optisk zon 9,0 mm @ -3,00D
Centrumtjocklek 0,1 mm för -3,00D
Styrkeomfång +6.00D till -6.00D (i 0.25 steg), -6.50D till -12.00D (i 0.50 steg)
Hanteringsfärg Ljusblå
Bärform Dagligen
UV-skydd⁶ Ja
High DefinitionTM Optics Ja

Förpackningsstorlek

Förpackningsstorlek

  • 30-pack
  • 90-pack

Bipacksedel/IFU

Biotrue ONEday är en medicinteknisk produkt.

* Enligt ACLM Year book. 2019. ** Jämfört med nelfilcon A och etafilcon A. *** UV-absorberande kontaktlinser ersätter INTE solglasögon med UV-skydd. Du bör fortsättaatt använda solglasögon med UV-skydd enligt anvisningarna.

12. ACLM Year book. 2019.
13. Bausch + Lomb; 2012. Resultat från en studie av Biotrue® ONEday-linser, utförd av 21 prövare vid flera
studieställen på totalt 414 lämpliga deltagare (210 endagslinsbärare, med 84 användare av Focus Dailies Aqua
Comfort och 33 användare av 1-Day ACUVUE Moist,och 204 som planerade att byta linser). Efter 7 dagars
användning fyllde deltagarna i en enkät online. Deltagarna betygsatte Biotrue® ONEday-linserna avseende ett
antal egenskaper och jämförde dem med de linser de brukade använda.
14. Bausch + Lomb; 2011. Hypergel Surface Characterisation Memo
15. Bausch + Lomb; 2012. Tjugotvå personer deltog i en randomiserad, dubbelblind, kontralateral ögonstudie för att utvärdera vattenförlusten hos kontaktlinserna Biotrue® ONEday och 1-Day ACUVUE Moist. Efter 4, 8, 12 och 16 timmars användning togs linserna ur och vägdes omedelbart (våtvikt). Linserna fick sedan torka helt och vägdes på nytt (torrvikt). Vattenförlusten i procent beräknades därefter för varje lins utifrån dess våt- och torrvikt.
16. Bausch + Lomb; 2020. Non-Invasive Tear Break-Up Time Evaluation of Six Unique Daily Disposable Lens
Materials After 10 Hours of Wear. Global Specialty Lens Symposium.
17. Bergmanson J., Clinical Ocular Anatomy and Physiology. 14th ed. 2007.
18. Joseph D. Andrade, Hydrogels for Medical and Related Applications.
19. Barr, J., Donnelly, C., Rah, M.J. Measuring Oxygen Transmissibility: How Much isEnough for Healthy Contact Lens Wear?
20. Bausch + Lomb, Bausch + Lomb nesofilcon A contact lens (#510(k) Summary). 2012.

 

 

 

1. Bermanson J.Clinical Ocular Anatomy and Physiology

2. Resultat av en 21 investigator-, multi-site-studie av Biotrue ONEday-linser med totalt 414 deltagare (210 deltagare som bar endagslinser och 204 deltagare som bar linser i enlighet med ett bytesschema). Efter att ha burit linserna i 7 dagar fyllde deltagarna i en undersökning på nätet. Deltagarna betygsatte Biotrue ONEday-linsernas prestanda vad gäller ett antal olika egenskaper och jämförde med prestanda hos deras vanliga linser.

3 Data on file. Bausch + Lomb Incorporated. Rochester, NY, 2012

Frågor?

Online Beratung - form

Online Beratung - page