SofLens daily disposable for Astigmatism

 

Viktiga funktioner och fördelar

Lo-Torque™
Design Flera egenskaper som bidrar till att hålla linsen korrekt riktad och stabil inom hela styrkeintervallet för god synskärpa27,28

Parameter

Material hilafilcon B
Vattenhalt 59%
FDA-materialgrupp II
Syretransmission 22 Dk/t
Tillverkningsmetod Formgjuten
Baskurva 8,6 mm
Diameter 14,2 mm
Optisk zon 8,0 mm @ -3.00D
Centrumtjocklek 0,125 mm @ (-3,00D)
Styrkeomfång -0.25D till -9.00D (i steg om 0.25D, steg om 0.50D över -6.00D)
Hanteringsfärg Ljusblå
Cylinder 0.75D, -1.25D, -1.75D, -2.25D, -2.75D
Axellägen 20º, 90º, 160º och 180º
Nya axellägen 20º och 160º
Orienteringsmarkering Punktmarkering klockan 6
Design Posteriör geometri – central sfärisk zon med tangential peripheral bevel zone
Förpackningsstorlek Blisterförpackningar i 30- och 90-pack

Förpackningsstorlek

Förpackningsstorlek

  • 30-pack

Bipacksedel/IFU

27. Oliff H. S. and Egamino J.; 2008. A Study to Evaluate the Product Performance of a Prism-Ballasted Toric Contact Lens When Work by Currently Adapted Soft Contact Lens Wearers.

28. Contact Lens Monthly; 2009. SofLens® daily disposable Toric for Astigmatism – heritage, design and performance

Frågor?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc