SofLens Toric for Astigmatism

Viktiga funktioner och fördelar

Lo-Torque™ Design
Flera egenskaper som bidrar till att hålla linsen korrekt riktad och stabil inom hela styrkeintervallet för god synskärpa 27,28

Parameter

Material alphafilcon A
Vattenhalt 66%
FDA-materialgrupp II
Syretransmission 16 Dk/t
Tillverkningsmetod Formgjuten
Baskurva 8,5 5mm
Diameter 14,0 mm
Optisk zon 8,0 mm @ -3.00D
Centrumtjocklek 0,195 mm
Styrkeomfång +6,00 till -6,00 (i 0.25 D steg) , -6,50D till -9,00D (i 0,50D steg)
Cylinder -0,75, -1,25, -1,.75, -2,25, -2,75 (-2,75 tillgänglig endast i minusstyrkor)
Axellägen runt klockan i 10º steg
Stabiliseringsmetod Lo-Torque®-design
Orienteringsmarkeringar 3 markeringar vid klockan 5, 6, 7 (med 30º mellanrum)
Hanteringsfärg Blå
Bärform Dagrbruk
Bytesfrekvens Månadbyte

Förpackningsstorlek

Förpackningsstorlek

  • 6-pack

Bipacksedel/IFU

Bipacksedel/IFU

SofLens Toric for Astigmatism är en medicinteknisk produkt
 

27. Oliff H. S. and Egamino J.; 2008. A Study to Evaluate the Product Performance of a Prism-Ballasted Toric Contact Lens When Work by Currently Adapted Soft Contact Lens Wearers.

28. Contact Lens Monthly; 2009. SofLens® daily disposable Toric for Astigmatism – heritage, design and performance

Frågor?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc