Åldersförändringar i gula fläcken (AMD)

Åldersförändringar i gula fläcken (Age-related Macula Degeneration, AMD) är en ögonsjukdom som påverkar näthinnans centrala del, som kallas gula fläcken (makula). Gula fläcken är den del av ögat som vi använder när vi läser, skriver och utför andra aktiviteter som fordrar exakt och skarp syn. Detta brukar betecknas den centrala synen.

Orsakerna till AMD är inte helt kända, men man vet att faktorer som ålder och kön spelar roll men även rökning, livsstil och kost tycks påverka. 

Det finns två olika typer av AMD

Torr AMD: Små gula beläggningar av slaggprodukter, som kallas drusen, samlas i och omkring gula fläcken. Så småningom stör dessa beläggningar syncellerna och bryter långsamt ned dem, med tiden orsakar detta ett gradvist bortfall av det centrala seendet. Detta är den vanligaste formen av AMD, som drabbar 80-90 procent av alla som har sjukdomen.

Våt AMD: Nya blodkärl bildas bakom näthinnan och blod och vätska från dessa kan läcka in under gula fläcken. Det orsakar snabbt skada på gula fläcken, som kan leda till förlust av det centrala seendet på kort tid. Även om den här typen av AMD är betydligt ovanligare än den torra formen, svarar den för nästan 90 procent av den allvarliga synförlust som förknippas med AMD.

 

Symptom på AMD

I de tidiga skedena av torr AMD går sjukdomen i stort sett obemärkt förbi men kan upptäckas med hjälp av en ögonundersökning. När sjukdomen förvärras kan det leda till märkbara symptom, såsom:

  • Förvrängning av raka linjer
  • Suddig syn framförallt centralt i synfältet

Våt AMD har oftast ett snabbt förlopp. Det vanligaste symptomet är förvrängning av raka linjer och så småningom kan man få ett mörkt eller tomt område i det centrala synfältet.

Riskfaktorer för AMD

Riskfaktorer som vi inte kan påverka 

  • Ålder – är den största riskfaktorn för åldersförändringar i gula fläcken (AMD). Vid 70 års ålder är det ungefär 3 av 10 personer som är drabbade.
  • Familjehistorik – om en nära släkting har AMD löper du själv större risk att utveckla det.
  • Kön – kvinnor kan vara mer benägna att utveckla AMD jämfört med män.

 

Riskfaktorer som du själv kan påverka

  • Håll koll på din vikt och blodtryck – övervikt leder ofta till högt blodtryck, vilket i sin tur är skadligt för ögonen.
  • Sluta röka – här är ytterligare ett skäl att sluta. För precis som resten av kroppen tar ögonen skada av att du röker och ökar också din risk att få AMD.
  • Ät en välbalanserad kost – alla celler i kroppen behöver energi och näring. Det gäller även ögonen. Vitaminer och mineraler har visat sig bidra till att behålla en normal synförmåga.
  • Skydda dig mot solen – använd solglasögon. Solens ultravioletta strålar kan skada dina ögon och öka risken för AMD. Solglasögon, en hatt eller keps kan hjälp till att skydda för solljus.

 

Frågor?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc