RAPPORTERING AV INCIDENTER OCH SÄKERHETSINFORMATION

Kunder ska omedelbart och under alla omständigheter inom tjugofyra (24) timmar kommunicera all information till BAUSCH & LOMB som har kommit till kundens kännedom angående: (a) alla klagomål gällande produkters prestanda, egenskaper eller säkerhet, och (b) alla incidenter som uppstår i samband med användningen av produkterna som har resulterat i biverkningar, skador eller en allvarlig försämring av en användares eller en patients hälsotillstånd. Rapportera ett klagomål eller en incident till: CustomerService.Nordic@bausch.com

Frågor?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc