Samhällsansvar

Bausch + Lomb och Valeant Pharmaceuticals Inc. har åtagit sig att vara ett ansvarstagande företag och donerar miljontals kronor och tusentals timmar frivilligarbete till hundratals organisationer runt om i världen. Nedan några exempel:

Pedriatic Cataract Initiative

Varje år föds hundratusentals barn runt om i världen med katarakt i det ena eller båda ögonen. Detta tillstånd kallas pediatric cataract och kan leda till allvarligt synbortfall – eller i värsta blindhet. Pediatric cataract kan såväl behandlas som förebyggas. Det är där vi kommer in. Bausch + Lomb Early Vision Institute och Lions Clubs International Foundation har tillsammans startat Pediatric Cataract Initiative för att hjälpa de barn som riskerar att drabbas eller redan har drabbats.

Social investering

Som ett led i Bausch + Lombs företagsfilantropi investerar vi i forskning och engagerar oss genom olika donationer både globalt och med samarbetspartners i Norden.

Hållbar miljö

Bausch + Lomb har inlett en långsiktig resa för att skydda vårt samhälle och bevara naturen för nuvarande och kommande generationer. För att åstadkomma detta arbetar vi dagligen för att bli ett miljömässigt hållbart företag genom att minska vår förbrukning av bränsle, energi, vatten och naturresurser samtidigt som vi minskar vår avfallsproduktion. I vårt arbete med att utveckla Bausch + Lomb är ett av måtten på vår framgång våra kontinuerliga framsteg inom hållbar utveckling.

Frågor?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc