Biotrue ONEday-familjen

MAXIMAL FUKT* , MAXIMAL KOMFORT**12,13
Bausch + Lomb Biotrue® ONEday är en endagslins av hydrogel med hög vattenhalt och revolutionerande Surface Active Technology® som behåller nästan 100 % av fukten i 16 timmar, samtidigt som den upprätthåller tårfilmens stabilitet för maximal komfort** 12,13,14,15,16

Hitta din närmaste optiker och prova Biotrue®ONEday här!

* Enligt ACLM Year book. 2019. ** Jämfört med nelfilcon A och etafilcon A. *** UV-absorberande kontaktlinser ersätter INTE solglasögon med UV-skydd. Du bör fortsättaatt använda solglasögon med UV-skydd enligt anvisningarna.

12. ACLM Year book. 2019.

13. Bausch + Lomb; 2012. Resultat från en studie av Biotrue® ONEday-linser, utförd av 21 prövare vid flera studieställen på totalt 414 lämpliga deltagare (210 endagslinsbärare, med 84 användare av Focus Dailies Aqua Comfort och 33 användare av 1-Day ACUVUE Moist,och 204 som planerade att byta linser). Efter 7 dagars användning fyllde deltagarna i en enkät online. Deltagarna betygsatte Biotrue® ONEday-linserna avseende ett antal egenskaper och jämförde dem med de linser de brukade använda.

14. Bausch + Lomb; 2011. Hypergel Surface Characterisation Memo

15. Bausch + Lomb; 2012. Tjugotvå personer deltog i en randomiserad, dubbelblind, kontralateral ögonstudie för att utvärdera vattenförlusten hos kontaktlinserna Biotrue® ONEday och 1-Day ACUVUE Moist. Efter 4, 8, 12 och 16 timmars användning togs linserna ur och vägdes omedelbart (våtvikt). Linserna fick sedan torka helt och vägdes på nytt (torrvikt). Vattenförlusten i procent beräknades därefter för varje lins utifrån dess våt- och torrvikt.

16. Bausch + Lomb; 2020. Non-Invasive Tear Break-Up Time Evaluation of Six Unique Daily Disposable Lens Materials After 10 Hours of Wear. Global Specialty Lens Symposium

Frågor?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc