Perfluorokarbonvätskor DK-Line & OktaLine

DK-Line var den första 100 % fluorinerade, renade perfluorodecalinen som blev tillgänglig på marknaden. Genom lanseringen av Okta-line har Bausch+Lomb  två utmärkta intraoperativa verktyg som kan korta operationstiden och förbättra resultatet vid behandling av retinala sjukdomar. 

Försiktighetsåtgärder:

  • Perfluorkarbonvätskor måste tas bort i slutet av proceduren.
  • Perfluorkarbonvätskor levereras med en plastspruta på 5 ml eller 10 ml och en kanyl i storlek 20G. Proppen måste tas bort innan PFCL dras upp. Samma kanyl får inte användas intraokulärt om den har kommit i kontakt med proppen.

Specifikation

ProductDK-lineOkta-line
FormelC10F18 PerfluorodecalinC8F18 Perfluoro-n-oktan
Brytningsindex (vid 20°C)1,311,27
Relativ densitet1,931,77
Koktemperatur141° 104°
Produktorderkoder (antal)VRL100 (5 ml) VRL110 (7 ml) VRL200 (5 ml)

DK-Line och Okta-Line är medicintekniska produkter

Frågor?

Online Beratung - form

Online Beratung - page