Rapportering av incidenter och säkerhetsinformation

Kunder ska omedelbart, och under alla omständigheter, inom tjugofyra (24) timmar kommunicera all information till BAUSCH & LOMB som har kommit till kundens kännedom angående:

(a) alla klagomål gällande produkters prestanda, egenskaper eller säkerhet, och

(b) alla incidenter som uppstår i samband med användningen av produkterna som har resulterat i biverkningar, skador eller en allvarlig försämring av en användares eller en patients hälsotillstånd.

Rapportera ett klagomål eller en incident till: CustomerService.Nordic@bausch.com