ARBETA HOS OSS

Ett arbete och en karriär på Bausch & Lomb Nordic AB innebär att du verkar med stor autonomitet i ett globalt pharma och medical device företag, dina arbetsuppgifter är varierande i både bredd och höjd, du lär dig mycket och du bidrar till att vi når våra affärsmål genom dina insatser både individuellt och tillsammans med dina kollegor.

Att arbeta med oss betyder att du har stort eget ansvar inom ett eller flera av våra tre affärsområden Vision Care, Surgical och Pharma. Du arbetar tillsammans med dina ungefär 40 nordiska kollegor, antingen på det nordiska kontoret i Stockholm eller fältbaserat i något av de nordiska länderna. Samtidigt är du en del i det globala Bausch + Lomb som är en av divisionerna i Bausch Health Companies Inc.'s organisation med många fler affärsområden och ytterligare cirka 21 000 kollegor.

Vår kultur

Hos oss är alla lika viktiga, vi jobbar mot gemensamma mål och det ska kännas bra att komma till jobbet.

Förtroende, ömsesidig respekt, bejakande av mångfald och ett etiskt agerande är avgörande i Bausch + Lombs relationer med våra professionella partners inom ögonvård, våra kunder, våra medarbetare och våra investerare. Vi har förbundit oss att bedriva vår verksamhet enligt högsta etiska standard. Vi säkerställer att vårt agerande står i samklang med både formuleringarna och andan i företagets policies, lagar och förordningar och vi agerar efter långsiktigt och sunt affärsomdöme.

Vi är ett av de ledande globala företagen inom ögonhälsa sedan över 170 år. Vi har en nordisk organisation som varit verksam i mer än 35 år. Vi fortsätter produktutveckla och utvidga vår portfölj för våra nordiska kunders och konsumenters bästa.

Tillsammans når vi kvalitativa resultat, vi litar på våra medarbetare, lyssnar på våra kunder och benchmarkar oss mot de bästa. Varje funktion och varje person i företaget är viktig för oss.

Din karriär

Vill du diskutera din framtid hos oss maila gärna ansökan till HR ansvarig på nordicrecruitment@bausch.com