Lady keeping Contact lens
Lady keeping Contact lens

VISCOTEARS

Viscotears® –långtidsverkande ögongel för torra ögon

Viscotears® är ett receptfritt läkemedel, en långtidsverkande ögongel som kan användas som tårsubstitut vid torra ögon. Gelen fuktar ögonen sprider sig över ögats yta och bildar en skyddande film. Viscotears innehåller karbomer, ett ämne som fungerar som ersättning för den naturliga tårvätskan. Varje gram gel innehåller 2 mg karbomer. Viscotears gel i tub innehåller konserveringsmedlet cetrimid.

Därför ska du välja Viscotears:

  • Fuktar ögat och bildar en skyddande film
  • Långvarig effekt i upp till 6 timmar
  • Finns både som endospipetter och tub
  • Endospipetterna är fria från konserveringsmedel och lätta att ta med.

Användning och funktioner

  • 1 droppe 3-4 dagligen, eller efter behov beroende på svårighetsgrad
  • Om du använder kontaktlinser ska dessa tas ut innan du använder Viscotears. Vänta sedan i minst 30 minuter innan du sätter i linserna igen
  • Om du använder andra ögondroppar, ögonsalva eller ögonläkemedel i form av gel ska du vänta i minst 5 minuter mellan varje läkemedel
  • Viscotears ska alltid användas sist av medlen

Se vår instruktionsfilm

 

Viscotears (karbomer) 3,2 mg/ml, ögongel, 10 g (F) och endosbehållare (F), receptfritt läkemedel, S01XA20. Tårsubstitut för behandling av torra ögon inklusive keratokonjunktivitis sicca (Sjögrens syndrom). 1 droppe 3-4 gånger dagligen eller efter behov beroende på tillståndets svårighetsgrad. Kontraindikationer: Använd inte om du är allergisk mot karbomer eller något annat innehållsämne i produkten. Varningar och försiktighet: Kontaktlinser skall uttagas före applicering av Viscotears och inte insättas igen förrän tidigast 30 minuter efter administreringen. Viscoters ögongel 10 g innehåller konserveringsmedlet cetrimid som kan missfärga mjuka kontaktlinser. Biverkningar: Dimsyn kan inträffa i samband med administrering. Denna text är baserad på produktresumén daterad 2019-07-01. Läs bipacksedeln före användning. För ytterligare information samt priser: www.fass.se

Viscotears är ett receptfritt läkemedel

Vill du veta mer, hänvisar vi dig till Fass.se.