AMD (åldersförändringar i gula fläcken)

AMD (åldersförändringar i gula fläcken)

AMD (åldersförändringar i gula fläcken eller åldersrelaterad makuladegeneration) är en ögonsjukdom som påverkar den gula fläcken (makula), näthinnans centrala del. AMD brukar delas upp i torr och våt AMD.

Vad är makula (gula fläcken)?

Du hittar makula, eller gula fläcken, mitt på ögats näthinna. Det är ett några millimeter stort område där det finns som allra mest synceller och synen är som skarpast. Gula fläcken är den del av ögat som vi använder när vi läser, skriver och utför andra aktiviteter som kräver exakt och skarp syn. Detta brukar kallas för den centrala synen. Gula fläcken är extra känslig för påverkan och intryck.

Symtom på AMD

Åldersförändringar i gula fläcken uppstår oftast efter 65 års ålder.

Några vanliga tecken på AMD är:

 • Förvrängning av raka linjer
 • Suddig syn och små fläckar, framförallt centralt i synfältet
 • Grå och suddig syn
 • Svårare att känna igen ansikten
 • Bokstäver eller delar av ord faller bort i längre texter

Torr och våt AMD - två typer av åldersförändringar i gula fläcken

Sjukdomen delas upp i torr och våt AMD. Den torra formen är vanligare och står för ca 80-90% av fallen.

Torr AMD

Små gula beläggningar av slaggprodukter, som kallas drusen, samlas i och omkring gula fläcken. Så småningom stör dessa beläggningar syncellerna och bryter långsamt ned dem. Med tiden orsakar detta ett gradvis bortfall av det centrala seendet. I de tidiga skedena av torr AMD går sjukdomen i stort sett obemärkt förbi men kan upptäckas med hjälp av en ögonundersökning.

Våt AMD

Nya blodkärl bildas bakom näthinnan och blod och vätska från dessa kan läcka in under gula fläcken. Det orsakar snabbt skada på gula fläcken, som kan leda till förlust av det centrala seendet på kort tid. Våt AMD har oftast ett snabbt förlopp. Det vanligaste symptomet är förvrängning av raka linjer och så småningom kan man få ett mörkt eller tomt område i det centrala synfältet.

Orsaker till AMD

Orsakerna till AMD är inte helt kända, men vi vet att faktorer som ålder och kön spelar roll. Även rökning, livsstil och kost tycks påverka. För att undvika att drabbas kan vi göra vårt bästa för att påverka dessa livsstilsfaktorer.

Behandling av AMD

Metoderna för att behandla våt AMD har utvecklats. Vissa fall kan behandlas, och när behandlingen lyckas kan synen stabiliseras eller till och med förbättras. Det brukar oftast handla om ögoninjektioner som hämmar kärltillväxt. Dessvärre finns det inte någon behandling mot torr AMD i dagsläget.

Riskfaktorer

Det finns några riskfaktorer vi inte kan påverka. De huvudsakliga är:

 • Ålder: precis som sjukdomens namn antyder ökar risken för att utveckla AMD i takt med att vi blir äldre. Vid 70 års ålder är det ungefär 3 av 10 personer som är drabbade
 • Familjehistorik: AMD har visat sig vara ärftligt, vilket gör sjukdomen vanligare i vissa familjer
 • Kön: kvinnor kan vara mer benägna att utveckla AMD jämfört med män

Men det finns också livsstilsfaktorer som vi själva kan påverka för att minimera risken att drabbas av AMD:

 • Vikt och blodtryck: övervikt kan leda till högt blodtryck, vilket i sin tur är skadligt för ögonen
 • Rökning: att undvika att drabbas av AMD är en av många goda orsaker att sluta röka. För precis som resten av kroppen tar ögonen skada av rökning, och det ökar också risken för att få AMD
 • Kost: en välbalanserad kost ger kroppen den energi och näring den behöver, även ögonen. Vitaminer och mineraler har visat sig bidra till att behålla en normal synförmåga. Här kan du läsa mer om vårt kosttillskott Ocuvite. Kosttillskott ska inte användas som ett alternativ till en varierad kost.
 • Solskydd: använd solglasögon, hatt eller keps för att skydda ögonen mot solens UV-strålning. Strålningen kan skada ögonen och öka risken för AMD

B+L/SENOFIDK/202312/0019