Banner
Banner

Kontaktlinsrelaterat Obehag

KONTAKTLINSRELATERAT OBEHAG

Mjuka kontaktlinser är i allmänhet bekväma redan när man börjar använda dem. Obehag vid kontaktlinsbärande kan uppstå av en rad olika skäl men är ofta lätt att åtgärda. För att kontaktlinser ska kunna fungera som det är tänkt är det viktigt att sköta dem ordentligt och att följa scheman för skötsel och byten.

Det finns riktlinjer som hjälper dig att hålla dina ögon friska för ett komfortabelt linsbärande. Om riktlinjerna inte följs kan synproblem och obehag samt andra säkerhetsproblem uppstå. Du bör vara uppmärksam på följande symptom:

  • Stickande, brännande, kliande ögon (irritation) eller andra ögonsmärtor
  • Minskad komfort efter ett tag jämfört med när linsen först sattes in
  • Känsla av att ha ett främmande föremål i ögat
  • Ökat tårflöde
  • Mer ögonsekret/slem än vanligt
  • Röda ögon/ett rött öga
  • Sämre synskärpa
  • Suddig syn, regnbågar eller halofenomen runt föremål
  • Ljuskänslighet (fotofobi)
  • Torra ögon

Om något av ovanstående problem uppstår kan du till exempel ha skräp på linsen, en infektion, hornhinnesår eller inflammation i regnbågshinnan och bör omedelbart ta ut dina linser och granska dem noga. Om linsen är skadad på något sätt ska du inte sätta tillbaka den i ögat utan lägg linsen i förvaringsetuiet och kontakta din optiker.

Om det finns smuts, en ögonfrans eller någon annan främmande partikel på linsen ska du noggrant rengöra, skölja och desinficera den. Därefter sätter du in linsen igen. Om problemet fortsätter ska du omedelbart ta ut linserna och rådfråga din optiker.

Följ alltid rekommendationerna

Det är viktigt att följa tillverkarens rekommendationer för dina linser. Rengör dem noggrant efter varje användning och byt ut dem enligt det schema som din optiker har föreslagit för att säkerställa fortsatt komfort och bibehållen ögonhälsa.

 

B+L/SE/2404/89