Torra ögon - symtom, orsaker och behandling

Torra ögon är ett vanligt besvär som kan uppstå av flera olika orsaker. Här kan du lära dig mer om varför du får torra ögon, och vad du kan göra för att lindra symtomen.

Symtom vid torra ögon

Torra ögon kan upplevas olika och symtomen kan variera från person till person. De flesta som har besvär med torra ögon kan genomleva något av följande symtom:

 • En känsla av grusiga ögon
 • Svidande ögon
 • Skavande ögon
 • Röda ögon
 • Irriterande ögon
 • Rinniga ögon

Det är vanligt att ha torra ögon när du vaknar, då tårproduktionen minskar under natten. För många blir det också jobbigare under vintern, eftersom kylan och blåsten belastar ögonen och den omkringliggande huden. Besvärens omfattning och underliggande orsaker varierar mellan olika personer, men lyckligtvis går symtomen vid torra ögon ofta att lindra med rätt behandling.

Orsaker till torra ögon

De flesta fall av torra ögon handlar om att ögonen producerar för lite tårar, eller tårar av för låg kvalitet. Det är ofta kopplat till tårfilmen, en tunn hinna av tårvätska på ögats yta. Tårfilmens uppgift är att skydda ögat från uttorkning, smörja ögats yta, hålla den slät och klar, skölja bort skräp och skydda mot infektioner.

I en normal tårfilm finns det tre komponenter: vatten, slem och olja. De samverkar för att ge rätt mängd fukt, fördela fukten jämnt över hornhinnan och förhindra avdunstning som kan leda till att ögonen blir torra. Om sammansättningen av de tre komponenterna är rubbad får ögat eventuellt inte den näring och det fuktande skydd som det behöver.

Hos 8 av 10 med besvär av torra ögon är orsaken en brist på lipider, det vill säga fett i tårfilmens yttersta lager¹, lipidlagret, vilket gör att fukten avdunstar och dina ögon rinner. Genom att tillsätta lipider täpps tårfilmen till och fukten kan bevaras i ögat. På så vis kan det gynna att använda tårsubstitut som tillför både fukt och lipider för att ge tårfilmens alla tre lager komplett support.

Några faktorer som kan bidra till störning i tårfilmen och torra ögon är:

 • Skärmanvändning, något som ofta kopplas samman med torra och trötta ögon
 • Rökiga, torra eller dammiga miljöer
 • Klimatomställningar, till exempel skiftande mellan varma och kalla miljöer
 • Läkemedel som antihistaminer, p-piller, vätskedrivande, hjärt-kärlmediciner, antidepressiva och psykotiska, smärtstillande och inflammatoriska kan ge minskad tårproduktion
 • Åldrande, eftersom vi får mindre tårvätska i ögonen när vi blir äldre
 • Hormonella förändringar, såsom klimakteriet kan bidra till torra ögon
 • Sjukdomar, exempelvis diabetes, reumatiska sjukdomar och sköldkörtelsjukdomar
 • Allergier
 • Tidigare ögonoperationer
 • Laserbehandling i hornhinnan

Oavsett orsaken till torra ögon är tecknen och symptomen likartade. En ögonläkare eller optiker kan ställa diagnosen torra ögon med hjälp av en undersökning. Man kan bland annat undersöka tårflödet och tårkvaliteten, samt undersöka hornhinnan och ögonlocken för att hitta tecken på torra ögon.

Behandling av torra ögon

Torra ögon behandlas på flera olika sätt för att hjälpa till att lindra symptomen eller åtgärda den bakomliggande orsaken.

 • Minimera uttorkningen: undvik torra inomhusmiljöer, drag och stark vind. Bär glasögon eller solglasögon utomhus för att minska vindens uttorkande effekt.
 • Torra ögon blir värre av lång tid framför en bildskärm och rökiga eller dammiga miljöer.
 • Smörjande och fuktande ögondroppar kan göra att det känns mer behagligt i ögat.
 • I svåra fall kan ögonläkaren sätta en liten plugg där tårarna dräneras, så att mer vätska blir kvar i ögat.

Symtom vid torra ögon kan lindras genom att använda smörjande och fuktande ögondroppar/ögonsprayer som tillför fukt och lipider till tårfilmen. Dessa fungerar som en ersättning för de naturliga tårarna, och gör att ögonen känns behagligare.

Några exempel på våra ögonprodukter som ger komplett support till tårfilmens alla tre lager genom att både innehålla fukt och lipider är: Oxyal Triple Action, Oxyal Triple Action Spray, Oxyal Trehalos Triple Action och Oxyal Total Care.

1E.M. Messner The pathophysiology, diagnosis and treatment of dry eye disease.
Deutsches Ärzteblatt International 2015; 112: 71-82.

B+L/SENOFIDK/202311/0018