Lady Keeping the lens
Lady Keeping the lens

BOSTON® ADVANCE™ CLEANER

RENGÖRINGSSYSTEM FÖR HÅRDA, GASPERMEABLA LINSER

Boston® ADVANCE™ Cleaner är särskilt utformad för rengöring av hårda, gaspermeabla linser

Viktiga funktioner och fördelar

STEG ETT: Rengör
Avlägsnar protein-och lipidavlagringar 1
Färgad lösning för bättre sköljning 2

Förpackningsstorlek

Typ

Rengöringslösning för hårda, gaspermeabla kontaktlinser

Innehållsämnen

Aktiv komponent: Alkyletersulfat (8,0% viktprocent) Övriga innehållsämnen: natriumklorid, fosfatbuffert, trippelkvartär kakaobaserad fosfolipid, suspension av kiselgel; med titandioxid 28

 

Referenser:

1. ARVO 2013 Millard RGP Solution Cleaning Comparison.

2. Förpackning till Boston® ADVANCE™ Cleaner Solution.