Lady keeping Contact lens
Lady keeping Contact lens

ARTELAC

Artelac® - ögondroppe som smörjer och fuktar ögat

Tårarna i våra ögon innehåller en rad olika ämnen som smörjer och skyddar ögat mot infektioner och uttorkning, men ibland lyckas de inte till fullo med sina uppgifter och kan behöva lite hjälp på vägen. Då kan det vara bra att tillsätta ögondroppar med liknande egenskaper.

Artelac® är ett receptfritt läkemedel, en ögondroppe som lindrar symtom vid torra ögon, samt smörjer och fuktar ögat. Dropparna innehåller hypromellos, ett ämne som fungerar som en ersättning för tårvätskan. Artelac är till för dig som har torra ögon, till exempel till följd av vistelse i inomhusmiljöer eller bakomliggande sjukdomar.

Endospipetterna är fria från konserveringsmedel. Artelac i droppflaska innehåller konserveringsmedlet cetrimid.

Därför ska du välja Artelac:

  • Lindrar symtom vid torra ögon
  • Skyddar, fuktar och smörjer ögat
  • Fungerar som den naturliga tårvätskan
  • Välj mellan endospipett och droppflaska

Ögondroppe som fungerar som naturlig tårvätska

Ytterst på ögat finns ett tunt vätskeskikt, tårfilmen. Dess uppgift är att fukta, skydda och jämna ut ögats yttersta lager, så att hornhinnan kan bryta ljuset på bästa sätt. Artelac ögondroppar fungerar som den naturliga tårvätskan och smörjer och fuktar ögat.

Användning och funktioner

  • En dos i varje öga vid behov eller dosering efter läkares rekommendation
  • Om du använder kontaktlinser ska du ta ur linserna, applicera Artelac och vänta ca 15 minuter innan du sätter i linserna igen
  • Endospipetterna kan användas med kontaktlinser
  • Om du använder något annat ögonpreparat skall du vänta minst 5 minuter mellan de olika preparaten; droppa Artelac till sist
  • Öppnad flaska är hållbar i 4 veckor. Använd före utgångsdatum
  • Läs bipacksedeln före användning

Se vår instruktionsfilm

 

Mer information

Artelac (hypromellos) 3,2 mg/ml, ögondroppar, lösning, 10 ml (F) och endosbehållare (F), receptfritt läkemedel, S01XA20. Indikation: Tårsubstitut för behandling av torra ögon inklusive keratokonjunktivitis sicca. 1 droppe i vardera öga vid behov eller enligt läkares föreskrift. Vid administrering av andra läkemedel i ögat skall Artelac alltid tillföras sist och tidigast 5 minuter efter de övriga medlen. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne i läkemedlet. Varningar och försiktighet: Artelac ögondroppar, lösning, 10 ml: Bärare av mjuka kontaktlinser skall ta ut linserna innan administration av Artelac lösning och vänta minst 15 minuter innan de sätts in igen. Artelac ögondroppar i endosbehållare innehåller inte konserveringsmedel varför de kan användas tillsammans med kontaktlinser. Biverkningar: Dimsyn kan inträffa i samband med administrering. Mycket sällsynta fall av inlagring av kalcium i hornhinnan har rapporterats vid användning av fosfatinnehållande ögondroppar hos vissa patienter med allvarligt skadad hornhinna. Datum för översyn av produktresumén 11/2020. Läs bipacksedeln före användning. För ytterligare information samt priser se www.fass.se

Vill du veta mer, hänvisar vi dig till Fass.se.

Datum för senaste översyn av produktresume 2023-10-10