GRÅSTARR (KATARAKT)

Inne i ögat sitter linsen, som bryter ljusstrålarna och därmed fokuserar bilder till näthinnan. I takt med att man åldras grumlas linsen och blir till sist ogenomskinlig. Detta tillstånd kallas gråstarr (katarakt). Den grumliga linsen hindrar ljuset från att passera igenom till näthinnan och bilder och föremål kan därför inte ses tydligt. Man kan också få katarakt av vissa läkemedel, såsom kortison och cellgifter, samt av strålning.

Symptom på katarakt

Till en början kan symptomen vara små och är då inget att oroa sig för. Märkbara synförändringar kan dock ge anledning till oro och bör diskuteras med en optiker eller ögonläkare.

Vanliga symptom på katarakt är:

  • Suddig eller dimmig syn
  • Känslighet för ljus och bländning
  • Behov att ofta förnya recept på glasögon eller kontaktlinser (katarakt kan ge ökad närsynthet)
  • Försämrat mörkerseende
  • Förändringar och försvagning av färgseendet
  • Dubbelseende på ett öga

Behandling av katarakt

Den vanligaste orsaken till katarakt är ålder, och det kan man inte göra något åt, men det finns saker du kan göra för att den ska utvecklas långsammare. Faktorer som går att påverka och som ökar risken för katarakt är till exempel rökning, högt blodtryck, fetma och stort alkoholintag. Det är också viktigt att du skyddar dina ögon mot direkt solljus eftersom UV-ljus påskyndar utvecklingen av katarakt.

I inledningsskedet kan synen förbättras något med hjälp av olika former av synkorrigering. Under de senare skedena är dock en operation nödvändig. Vid en kataraktoperation byter man ut den grumliga linsen mot en konstgjord lins i plast, en så kallad intraokulär lins (IOL).

Det finns olika typer av konstgjorda linser:

1. En monofokal standardlins är utformad för att ge förbättrad syn på ett långt avstånd. Den eventuella nackdelen är att du efter operationen kan behöva glasögon för att se på nära och mellanavstånd

2.En torisk lins korrigerar även för astigmatism om du har sådan.

3. En multifokal lins har olika fält eller ringar inbyggda i linsen och projicerar på så sätt flera bilder in till ögat. Detta ger en skarp syn på olika avstånd och inte lika stort behov av glasögon. En multifokal lins kan orsaka eventuella problem med bländning och halofenomen (färgade eller vita ringar och bågar) framför allt vid mörkerkörning och kräver att din hjärna anpassar sig.

4. En annan typ av lins (ofta kallad EDOF lins) ger en förlängd fokuspunkt in till ögat. Detta ger en skarpare syn på avstånd och mellanavstånd utan samma behov av glasögon som vid monofokala linser. Dessa linser ger heller inte samma bländingsproblem och halofenomen som man får med en multifokal lins. Dock behöver man läsglasögon för att kunna läsa den minsta texten på nära håll.

RAF: BL/SE;NO;DK;FI/202312/251