TOPPIG HORNHINNA (KERATOKONUS)

Keratokonus är ett tillstånd som beror på en oregelbundet formad hornhinna, något som förhindrar ljus från att fokuseras korrekt på näthinnan. Vid keratokonus blir den normalt runda hornhinnan tunn och mer spetsig/toppig, vilket ger suddig syn och känslighet för starkt ljus.

Symptom på keratokonus

De tidiga skedena ger keratokonus upphov till något suddig syn och ökad känslighet för starkt ljus. I takt med att tillståndet förvärras kan synen bli allt mer förvrängd. En optiker eller ögonläkare kan diagnosticera keratokonus med hjälp av olika undersökningar och instrument.

"Keratokonus uppstår vanligtvis i början av tonåren eller i vissa fall efter laseroperation på hornhinnan där hornhinnan har blivit för tunn."

Symptom på keratokonus kan vara:

 • Förvrängd syn på alla avstånd
 • “Spökbilder” – förekomst av flera bilder när man tittar på ett enda föremål
 • Dåligt mörkerseende
 • Ljuskänslighet
 • Ansträngda ögon
 • Märkbart sämre syn på ett öga
 • Dubbelseende på ett öga

BEHANDLING AV KERATOKONUS

I de tidiga skedena är keratokonus i praktiken en mild astigmatism (brytningsfel). Tillståndet kan då behandlas på liknande sätt som astigmatism:

 • Kontaktlinser eller glasögon är en effektiv behandling för de flesta fall av keratokonus. Med den här metoden justeras fokus för att korrigera synförvrängningar.
 • En ögonläkare bör också överväga om det finns behov av en kirurgisk behandling som kallas kollagenkorsning (på engelska Collagen cross-linking, förkortas CXL). Denna behandling kan stabilisera keratokonusen så att den inte försämras. Det är särskilt viktigt att utreda detta hos yngre patienter eftersom keratokonus oftast är mest aktiv hos personer under 30 år.

Andra behandlingsalternativ:

 • Gaspermeabla linser: korrigerar den sptsiga hornhinnan genom att täcka eller maskera med kontaktlinsens yta.
 • Ögonkirurgi: för den lilla andel patienter där kontaktlinser inte kan korrigera synen tillräckligt eller där sjukdomen fortskrider raskt finns det kirurgiska alternativ för att reparera hornhinnans oregelbundna form.

RAF: B+L/SE;NO;DK;FI/202404/259