Lady keeping Contact lens
Lady keeping Contact lens

DESODROP

Desodrop® - för symtomlindring vid ögoninflammation samt ögoninfektion

Desodrop® är en skyddande och smörjande ögondroppe för både barn och vuxna. Desodrop hjälper dina ögon vid behandling av ögoninflammation, ögoninfektion orsakad av bakterier, virus eller svamp. Ögondroppen kan även användas för att ge skydd före och efter ögonkirurgi.

Desodrop - ingen vanlig ögondroppe

Ögoninflammation och ögoninfektioner är mycket smittsamma och vanliga hos både vuxna och barn. Det kan dessutom vara ett återkommande problem. Desodrop är mer än en vanlig ögondroppe, då den kan hjälpa vid typiska symtom vid ögoninflammation så som röda, variga och kletiga ögon.

Desodrop kan användas vid antibiotikabehandling hos vuxna och barn. Den kan även ge stöd och främja läkningsprocessen vid nötning, trauma på hornhinnan och användning av kontaktlinser. Ögondroppen passar också vid förändringar i ögonytan på grund av instabilitet i tårfilmen, även hos patienter med återkommande ögoninfektioner.

Därför ska du välja Desodrop:

  • Lindrar symtom vid ögoninflammation och ögoninfektion
  • Skyddande och smörjande för ögonen vid behandling av torra ögon
  • Främjar läkningsprocessen vid nötning och trauma på hornhinnan
  • Kan även ge skydd före och efter ögonkirurgi

Stabiliserar tårfilmen och bidrar till att bryta ned

Tack vare innehållet av ozoniserad olja och liposomer minskar Desodrop bakteriernas förmåga att bilda biofilm vilket bidrar till deras nedbrytning. Innehållet bidrar till stabilisering av tårfilmens lipidlager (fettlager), minskar avdunstning och säkerställer omedelbar lindring.

Klicka på denna länk för att lära dig mer om hur ozoniserad olja och liposomer fungerar i Desodrop.

 

Desodrop är en medicinteknisk produkt.