AFFÄRSINTEGRITET

Förtroende, ömsesidig respekt och etiskt agerande är avgörande i Bausch + Lombs relationer med professionella partners inom ögonvård, kunder och medarbetare. Vi har genomgående åtagit oss att bedriva vår verksamhet enligt högsta etiska standard. Vi säkerställer att vårt agerande står i samklang med både formuleringarna och andan i företagets policies, lagar och förordningar och vi agerar med gott affärsomdöme.

Bausch + Lombs medarbetare, styrelse och leverantörer förväntas agera enligt vårt globala styrdokument ”Corporate Governence Document”. Dokumentet är formulerat i syfte att klargöra de principer som vi baserar vår verksamhet på: att följa lagar, att undvika intressekonflikter, att uppfylla våra affärsmål på ett korrekt sätt, att behandla varje medarbetare rättvist och med respekt samt att upprätthålla en säker och sund arbetsmiljö.

Dokumentet är ett exempel på de verktyg som vi använder för att uppfylla förväntningarna hos de miljontals kunder som använder våra produkter varje dag.

För att komma till våra Corporate Governance dokument klicka här: Governance documents

Governance Documents | Bausch + Lomb Corporation

Bausch + Lomb Nordic AB är medlem i den svenska Läkemedelsföreningen.

Klicka här: LIF

Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Bausch + Lomb Nordic är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierad enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018